VvE beheer

Uw zoekresultaten

VvE beheer

Eén van onze kernactiviteiten betreft het beheer van Verenigingen van Eigenaars (VvE Beheer). Wij beheren VvE’s variërend in grootte van 2 tot 10-tallen appartementsrechten.

VvE Beheer is maatwerk; de uit te voeren werkzaamheden zijn grotendeels afhankelijk van de wensen van de vereniging alsmede de omvang en complexiteit van het totale object. Wij zijn graag bereid het exacte takenpakket tijdens een persoonlijk gesprek met u af te stemmen.

Hieronder volgt een algemene beschrijving van de activiteiten welke wij voor u kunnen verrichten.

Activeren van slapende VvE’s

Er bestaan nog volop (kleinere) appartementencomplexen zonder actieve (functionerende) VvE. Op grond van de huidige wetgeving dienen VvE’s vanaf 1 mei 2008 een voorziening groot onderhoud te hebben. Het is van groot belang dat deze slapende VvE’s actief worden gemaakt. Wij kunnen onderstaande activiteiten verzorgen of u hierin adviseren:

  • het openen van op naam gestelde bankrekeningen;
  • het afsluiten van een collectieve opstalverzekering;
  • het opstellen van een Meer Jaren Onderhoud Planning (MJOP);
  • het vaststellen van de individuele aandelen en stemverhouding en deze vertalen naar maandelijkse bijdragen in servicekosten en reserveringen;
  • het opstellen van een eigenarenregister en het installeren van het bestuur en (kas)commissies

Administratief en technisch beheer

Nadat de vereniging is geactiveerd verzorgen wij voor VvE’s het administratief en technisch beheer of adviseren hierin. Beiden vormen kunnen ook afzonderlijk van elkaar aan Ventus Vastgoed worden opgedragen.

Het financiële beheer omvat onder andere:

  • het voeren van de dagelijkse administratie
  • het opstellen van jaarlijkse begroting en jaarstukken
  • het organiseren, bijwonen (of voorzitten) en notuleren van de jaarlijkse ledenvergaderingen
VvE Belang logo

Vergelijk objecten