Vastgoed mediation

Uw zoekresultaten

Vastgoed mediation

Vooral in tijden van recessie merken we dat contractpartijen, welke aanvankelijk prima contacten onderhielden, elkaar sneller en scherper beoordelen op het gebied van huurprijs in relatie tot kwaliteit van het gehuurde. Vooral als regulier en/of grootonderhoud achterwege blijft is een huurder sneller dan voorheen in staat de in haar ogen nalatigheid van de verhuurder af te straffen in de vorm van huurinhouding. In een dergelijke situatie is de verhuurder sowieso niet meer bereid enig onderhoud te verrichten en komt de relatie nog verder onder druk te staan. In voorkomende gevallen is het belangrijk over een inhoudelijk en juridisch waterdicht huurcontract te beschikken waarin exact is bepaald wat partijen in welke situatie van elkaar mogen verwachten.

Juridische ondersteuning

Binnen ons netwerk maken we gebruik van de contacten met specialisten op het gebied van incasso en juridische ondersteuning.

Vastgoedadvisering

In de ruimste zin van het woord houden ons ook bezig met vastgoedadvisering. Wil u (ver)kopen, verbouwen, direct beleggen in vastgoed(portefeuilles) etcetera; we zijn van alle markten thuis en zijn u graag van dienst!

Interimmanagement

Indien de huidige verhuurder/beheerder vanwege ziekte, faillissement of anderszins tijdelijk, voor een langere periode of definitief niet in staat is basale werkzaamheden als facturering, debiteurenbewaking en klachtenonderhoud te verzorgen, zijn wij in staat binnen 24 uur na opdracht deze werkzaamheden over te nemen en de continuïteit hiermee te waarborgen. Met name curatoren in faillissementen van vastgoedbedrijven maken regelmatig gebruik van onze diensten.

Vergelijk objecten