Onze activiteiten

Uw zoekresultaten

Vastgoedbeheer

Een kernactiviteit van Ventus Vastgoed is het beheer van woningen en vastgoed(portefeuilles) van particuliere eigenaren en institutionele beleggers. Goed beheer van vastgoed is van essentieel belang voor het huurgenot maar ook voor de (beleggings)waarde van het object. Voldoende redenen om vastgoedbeheer serieus te nemen en uit te besteden aan een multidisciplinaire vastgoedbeheerder als Ventus Vastgoed.

Het vastgoedbeheer is onder te verdelen in de volgende onderdelen:

 

 

 • Commercieel beheer: het totaal van maatregelen gericht op het voor de opdrachtgever bereiken van een optimaal vastgoedrendement alsmede een maximaal verkoopresultaat van het vastgoedobject;
 • Administratief beheer: alle administratieve werkzaamheden ten behoeve van het gebruik en onderhoud van het vastgoedobject;
 • Technisch beheer: het voortdurend in een goede staat houden van alle bouwkundige (installatie)technische en infrastructurele onderdelen van het vastgoedobject.

Ventus Vastgoed is een gerenommeerde vastgoedbeheerder met een jarenlange ervaring in het beheer van vastgoed. Maak gebruik van ons uitgebreide netwerk en expertise en ervaar onze professionele en vooral betrokken werkwijze!

VvE beheer

Eén van onze kernactiviteiten betreft het beheer van Verenigingen van Eigenaars (VvE Beheer). Wij beheren VvE’s variërend in grootte van 2 tot 10-tallen appartementsrechten.

VvE Beheer is maatwerk; de uit te voeren werkzaamheden zijn grotendeels afhankelijk van de wensen van de vereniging alsmede de omvang en complexiteit van het totale object. Wij zijn graag bereid het exacte takenpakket tijdens een persoonlijk gesprek met u af te stemmen.

Hieronder volgt een algemene beschrijving van de activiteiten welke wij voor u kunnen verrichten.

 

Activeren van slapende VvE’s

Er bestaan nog volop (kleinere) appartementencomplexen zonder actieve (functionerende) VvE. Op grond van de huidige wetgeving dienen VvE’s vanaf 1 mei 2008 een voorziening groot onderhoud te hebben. Het is van groot belang dat deze slapende VvE’s actief worden gemaakt. Wij kunnen onderstaande activiteiten verzorgen of u hierin adviseren:

 • het openen van op naam gestelde bankrekeningen;
 • het afsluiten van een collectieve opstalverzekering;
 • het opstellen van een Meer Jaren Onderhoud Planning (MJOP);
 • het vaststellen van de individuele aandelen en stemverhouding en deze vertalen naar maandelijkse bijdragen in servicekosten en reserveringen;
 • het opstellen van een eigenarenregister en het installeren van het bestuur en (kas)commissies

 

Administratief en technisch beheer

Nadat de vereniging is geactiveerd verzorgen wij voor VvE’s het administratief en technisch beheer of adviseren hierin. Beiden vormen kunnen ook afzonderlijk van elkaar aan Ventus Vastgoed worden opgedragen.

Het financiële beheer omvat onder andere:

 • het voeren van de dagelijkse administratie
 • het opstellen van jaarlijkse begroting en jaarstukken
 • het organiseren, bijwonen (of voorzitten) en notuleren van de jaarlijkse ledenvergaderingen

Vastgoed mediation

Vooral in tijden van recessie merken we dat contractpartijen, welke aanvankelijk prima contacten onderhielden, elkaar sneller en scherper beoordelen op het gebied van huurprijs in relatie tot kwaliteit van het gehuurde. Vooral als regulier en/of grootonderhoud achterwege blijft is een huurder sneller dan voorheen in staat de in haar ogen nalatigheid van de verhuurder af te straffen in de vorm van huurinhouding. In een dergelijke situatie is de verhuurder sowieso niet meer bereid enig onderhoud te verrichten en komt de relatie nog verder onder druk te staan. In voorkomende gevallen is het belangrijk over een inhoudelijk en juridisch waterdicht huurcontract te beschikken waarin exact is bepaald wat partijen in welke situatie van elkaar mogen verwachten.

 

Juridische ondersteuning

Binnen ons netwerk maken we gebruik van de contacten met specialisten op het gebied van incasso en juridische ondersteuning.

 

Vastgoedadvisering

In de ruimste zin van het woord houden ons ook bezig met vastgoedadvisering. Wil u (ver)kopen, verbouwen, direct beleggen in vastgoed(portefeuilles) etcetera; we zijn van alle markten thuis en zijn u graag van dienst!

 

Interimmanagement

Indien de huidige verhuurder/beheerder vanwege ziekte, faillissement of anderszins tijdelijk, voor een langere periode of definitief niet in staat is basale werkzaamheden als facturering, debiteurenbewaking en klachtenonderhoud te verzorgen, zijn wij in staat binnen 24 uur na opdracht deze werkzaamheden over te nemen en de continuïteit hiermee te waarborgen. Met name curatoren in faillissementen van vastgoedbedrijven maken regelmatig gebruik van onze diensten.

Vergelijk woningen